Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Gymnasiesegmentet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Roller

Här kan du läsa vilka personer som gör vad på staben. Listan hålls uppdaterad, den kommer alltså att ändras när någon börjar eller slutar på staberna. Hittar du något fel i listan, klicka här och berätta vad som ska ändras.

Jens Eriksson, segmentschef grundskolor och gymnasiet

Jimmy Kjellström, biträdande segmentschef grundskolor och gymnasiet

Stabschefer och centralt ansvariga

Klas Aspegren, HR-chef grundskolor och gymnasiet

Ulrika Grahn, Head of Business Control grundskolor och gymnasiet

Anna Andersson, kvalitetschef grundskolor och gymnasiet

Andrej Häggblad, marknadschef grundskolor och gymnasiet

Christian Andersson, affärsutvecklingsdirektör grundskolor och gymnasiet

Jenny Wahlberg, kommunikationschef grundskolor och gymnasiet

Royne Berglund, IT-chef grundskolor och gymnasiet

Organisation

Segmentets fem verksamhetsområden leds av respektive utbildningsdirektör och består av mellan 23-42 skolor fördelade på mellan 1-5 varumärken. Skolcheferna är rektorernas närmaste chef och leds av utbildningsdirektörerna.

Drottning Blankas verksamhetsområde

Varumärken: Drottning Blankas Gymnasieskolor, Cybergymnasiet, Snitz

Malin Bergland, utbildningsdirektör
Anne Engardt, skolchef
Charlotta Björklund, skolchef
Jens Levin, skolchef

NTI:s verksamhetsområde

Varumärken: NTI Gymnasiet, NTI Vetenskapsgymnasiet, NTI Handelsgymnasiet

Roger Karlsson, utbildningsdirektör
Ellen Lindqvist, skolchef
Sarah Stridfeldt, skolchef
Erik Isaksson, skolchef

AcadeMedias kreativa verksamhetsområde

Varumärken: LBS Kreativa Gymnasiet, Rytmus Musikgymnasium, Internationella Hotell- och Restaurangskolan, Designgymnasiet, Hagströmska gymnasiet Falun

Lotta Krus, utbildningsdirektör
Fredrik Ogell, skolchef LBS Kreativa Gymnasiet
Martin Thuvesson, skolchef Rytmus, IHR, Designgymnasiet, Hagströmska Falun

AcadeMedias praktiska verksamhetsområde

Varumärken: Praktiska gymnasiet, Framtidsgymnasiet, Didaktus

Susanne Christenson, utbildningsdirektör
Fredrik Eriksson, skolchef
Joakim Ekenberg, skolchef
Maria Gustafsson, skolchef
Pär Hyss, skolchef

AcadeMedias teoretiska verksamhetsområde

Varumärken: Klara Teoretiska, ProCivitas, Sjölins gymnasium, Donnergymnasiet

Joakim Molander, utbildningsdirektör
Jimmy Rosengren, skolchef ProCivitas och Sjölins
Pernilla Engqvist Widegren, skolchef Klara Teoretiska

Innehållsansvarig

Uppdaterad