Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Konvertibler

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Mer information och länk till anmälningsblankett läggs upp här i början av februari 2019.

Välkommen att teckna konvertibler i AcadeMedia

På AcadeMedias bolagsstämma den 22 november 2018, beslutade företagets ägare att erbjuda våra tillsvidareanställda medarbetare i Sverige möjlighet att investera i bolaget genom att teckna konvertibler.

Med konvertibler kan du bli delägare på ett förmånligt sätt och ta del av företagets utveckling till en lägre risk än ett vanligt aktieköp.

Ägarna vill på detta sätt visa sin uppskattning för de fina insatser alla våra medarbetare gör för barn, elever och deltagare. Det är era insatser som skapar värde i koncernen och för hela samhället. Genom konvertibelprogrammet får du och andra möjlighet att ta del av värdeutvecklingen som ni är med och skapar.

Vad är en konvertibel?

En konvertibel kan beskrivas som en möjlighet att investera i och ta del av värdeskapandet i ett företag, men med en lägre risk än att direkt köpa aktier. I korthet handlar det om att tillsvidareanställda får möjlighet att investera en summa pengar i en så kallad konvertibel. Därefter kan man välja mellan att få tillbaka sina investerade pengar antingen som kontanter med ränta eller, om värdet på aktierna ökat, konvertera (byta) konvertibeln till aktier. De som väljer att byta konvertibeln mot aktier tar då som aktieägare del av en eventuell värdeökning i AcadeMedia och kan, precis som alla andra delägare, vara med på årsstämman och till exempel ställa frågor och lägga förslag.

Vilka kan teckna konvertibler och vad innebär programmet?

  • Programmet omfattar de som den 31 januari 2019 har en tillsvidareanställning inom AcadeMediakoncernen i Sverige.
  • Teckningsperioden är från den 11 till den 24 februari 2019. Observera att du alltså behöver anmäla dig senast den 24 februari 2019 för att kunna teckna konvertibler.
  • Senaste dag för betalning är den 15 mars 2019.
  • Löptiden för programmet är 4,5 år och du kan vid fyra olika tillfällen välja mellan att få tillbaka pengarna inklusive ränta eller byta konvertiblerna till aktier. Räntan beräknas initialt vara cirka 3,5 procent.
  • Du investerar pengar i företaget och får en ränta (räntan är rörlig och justeras varje kvartal) under den tid du väntar på att byta ditt utlånade kapital till aktier.
  • Du bör bara välja att byta till aktier om kursen har gått upp i snitt minst 4,1 procent per år under löptiden.
  • Det minsta du kan köpa konvertibler för är 5 000 kronor. Alla är garanterade ett belopp om 15 000 kronor. Högsta belopp medarbetare kan få teckna är 150 000 kronor.
  • Syftet med programmet är att skapa incitament till att vara anställd hos AcadeMedia. Om man som medarbetare väljer att sluta på AcadeMedia under konvertibelns löptid får man dock behålla konvertiblerna och rätten till möjlig värdeökning under löptiden. Investerade pengar är alltså bundna under löptiden och man kan välja att antingen konvertera till aktier eller få tillbaka pengarna med ränta vid löptidens slut.
  • Om du inte vill finansiera ditt förvärv av konvertibler med egna besparingar har du möjlighet till lån i SEB. Låneräntan kommer att vara lägre än konvertibelräntan.

Viktigt att tänka på

Alla investeringar i värdepapper medför risker, även om konvertibler innebär lägre risk än direkta aktieköp. Du beslutar själv om du vill köpa konvertibler och vi rekommenderar dig att noggrant läsa igenom villkor och annan utförlig information på webben. Det är viktigt att du känner dig trygg innan du fattar ditt beslut.

Oavsett om du bestämmer dig för att delta i programmet eller inte, påverkar det inte din anställning. Det finns inga krav på att våra anställda ska köpa konvertibler.

Frågor?

Här hittar du frågor och svar om konvertibler. Har du fler frågor kan du maila konvertibler@academedia.se.

Innehållsansvarig

Uppdaterad