Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Policyer

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

På dessa sidor hittar du de policyer som gäller oss som arbetar inom AcadeMedia. Varje policy finns på respektive sida utom Policy och blankett för bisysslor som finns som pdf på den här sidan för att du enkelt ska kunna skriva ut och fylla i blanketten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad