Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

IR-Policy

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dokumentägare: AcadeMedias CFO
Skapad 2015-08-31
Översyn: 2019-10-28
Reviderad och beslutad av styrelsen den 2019-11-26

 

För att AcadeMedia ska uppfylla de krav på informationsgivning som följer av noteringskrav, informationsregler och svensk och EU-rättslig lagstiftning har AcadeMedia den 26 november 2019 antagit denna IR-policy.

AcadeMedias informationsgivning till kapitalmarknaden ska ske i enlighet med gällande svensk och EU-rättslig lagstiftning, Nasdaq Stockholms informationsregler, Finansinspektionens föreskrifter samt enligt allmänt erkänd praxis.

Innehållsansvarig

Uppdaterad