Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Riktlinjer för försäkringar vid utlandsarbete inom AcadeMedia-koncernen

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Gäller: AcadeMedia Sverige
Dokumentägare: HR-koncern
Beslutad av HR-direktören 2019-04-03

Tjänsteresa

Vid tjänsteresa utomlands gäller AcadeMedias tjänstereseförsäkring.

Medarbetare som är tillfälligt bosatt utomlands i EU/ESS-land men kan arbeta på distans

Medarbetare som på eget initiativ vill arbeta på distans från utlandet samt fått beslut från chef om att man har rätt att arbeta på distans från utlandet ska följa AcadeMedias riktlinjer för hemarbete. I övrigt gäller nedan.

Socialförsäkring

Medarbetaren har inte rätt att arbeta på distans från utlandet längre än att rätten till svensk socialförsäkring och sjukpenning kvarstår.

Inom EU/ESS gäller svensk socialförsäkring om utlandsvistelsen inte sträcker sig över 24 månader.

Om vistelsen är längre än 12 månader måste medarbetaren anmäla detta till Försäkringskassan för att socialförsäkringen ska fortsätta gälla.

Kollektivavtalad försäkring och tjänstepension

De kollektivavtalade försäkringarna och reglerna för tjänstepension fortsätter att gälla vid utlandsvistelsen så länge medarbetaren är anställd.

Om arbetsskada uppstår ska den anmälas enligt AcadeMedias vanliga rutin.

Reseskydd

Medarbetaren ansvarar för att se till att hen har reseskydd genom sin hemförsäkring. Om utlandsvistelsen omfattar längre tid än vad som normalt täcks av hemförsäkringens reseskydd ska medarbetaren ansöka hos sitt försäkringsbolag om förlängt reseskydd. Kostnad för förlängt reseskydd betalas av medarbetaren själv.

Medarbetare som är tillfälligt bosatt utomlands utanför EU/ESS och kan arbeta på distans

Medarbetare som på eget initiativ vill arbeta på distans från utlandet samt fått beslut från chef om att man har rätt att arbeta på distans från utlandet ska följa AcadeMedias riktlinjer för hemarbete. I övrigt gäller nedan.

Socialförsäkring

Medarbetaren har inte rätt att arbeta på distans från utlandet längre än att rätten till svensk socialförsäkring och sjukpenning kvarstår.

Om den anställda arbetar i ett land utanför EU/EES, med vilket Sverige inte har en socialförsäkringskonvention, kvarstår den anställda i svensk socialförsäkring i högst 12 månader. För att socialförsäkringen ska fortsätta gälla måste medarbetaren anmäla utlandsvistelsen till Försäkringskassan om vistelsen är längre än 6 månader.

Kollektivavtalade försäkringar och tjänstepension

De kollektivavtalade försäkringarna och tjänstepensionsreglerna fortsätter att gälla under utlandsvistelsen så länge anställningen kvarstår.

Reseskydd

Medarbetaren ansvarar för att se till att hen har reseskydd genom sin hemförsäkring. Om utlandsvistelsen omfattar längre tid än vad som normalt täcks av hemförsäkringens reseskydd ska medarbetaren ansöka hos sitt försäkringsbolag om förlängt reseskydd. Kostnad för förlängt reseskydd betalas av medarbetaren själv.

Medarbetare som är permanent bosatt utomlands

AcadeMedia anställer inte medarbetare som är permanent bosatta utomlands och därför inte omfattas av svensk socialförsäkring, kollektivavtal och kollektivavtalade försäkringar.

Vill man att en person med de förhållandena ska arbeta åt AcadeMedia ska detta lösas genom att medarbetaren genom eget företag fakturerar som konsult.

Innehållsansvarig

Uppdaterad